KOSMÍCI - LOGOPEDICKÁ TŘÍDA 
„To, čím se liší člověk od zvířat, jest rozum a řeč. První má pro svou potřebu, druhé pro bližní, proto má o to oboje stejně pečovati, aby měl jak mysli, tak z mysli pocházející hnutí údů, tedy i jazyk co nejvybroušenější.“

J. A. Komenský
Třídní VP

    

REŽIM DNE  
 O POHODU VE TŘÍDĚ SE STARAJÍ:

 

 

 

 

  Bc. Adriana CHUDÁRKOVÁ

Jana PERNOVÁ

 

(asistent pedagoga)

 

STRÁNKA V REKONSTRUKCI