Aktuality

ŠKOLNÉ NA ČERVENEC

Rodiče dětí, které platí školné a jsou nahlášené k docházce v době prázdnin, přijdou uhradit příslušnou částku ředitelce školy v termínu: 13.6.2024 od 6,45…

Více

Přijímací řízení do Dětské skupiny

Přijímací řízení do Dětské skupiny bude probíhat  17.6. 2024. Vypněné žádosti o přijetí můžete předat ředitelce školy po předchozítelefonické domluvě v dřívějším…

Více

Zvýšení školného od 1.9.2024

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 bude úplata za školné 800,-Kč/měsíc. Školné se zvyšuje na základě usnesení 27. schůze rady MČ…

Více

PROHLÍDKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

13. a 14.5.2024 v čase 9:00h – 11:00h a v 14:30h – 16:30h budou pro zájemce o předškolní vzdělávání uskutečněny PROHLÍDKY MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Více

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřských škol probíhá elektronickou formou na stránkách  https://zapisdoms.brno.cz/ Portál bude pro zákonné zástupce přístupný od 15. 4. 2024. Výdej…

Více

PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Na základě rozhodnutí rady MČ Brno-Černovice bude přerušen provoz mateřské školy v období letních prázdnin od 29.7. do 30.8. 2024. Docházku…

Více

PLACENÍ příspěvku na kulturu

Vybírání příspěvku (800,-) na kulturu za II. pololetí bude probíhat 13.2.2024 od 6:30h do 8:30h a 20.2.2024 od 13:00h do 16:00h…

Více

Schůzka pro rodiče.

Informační schůzka pro rodiče se koná 16.1.2024 v 15:30h ve třídě Planetek. Program: zhodnocení akcí za 1. pololetí školního roku; seznámení…

Více

OBĚDY na 2. a 3.1.2024

Systém strava.cz bude rodičům přístupný až 3.1.2024. Počet obědů na 2. a 3.1.2024 budeme hlásit na MŠ Elišky Krásnohorské v pátek 22.12.2023….

Více

🎄PROVOZ PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY🎄

V letošním roce se sejdeme naposledy 22.12.2023. Od 22.12.2023 do 1.1.2024 je mateřská škola uzavřena. Uvidíme se opět 2.1.2024.(Učitelkám na třídě…

Více

Kontaktujte nás