Zvýšení školného od 1.9.2024

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 bude úplata za školné 800,-Kč/měsíc. Školné se zvyšuje na základě usnesení 27. schůze rady MČ Brno-Černovice.

Kontaktujte nás