Spaceman flying

O nás

Mateřská škola se nachází v zástavbě rodinných domů městské části Brno-Černovice. Škola byla otevřena v roce 1952, ale od té doby prošla několika velice radikálními a nákladnými rekonstrukcemi, které financovala nejprve První brněnská strojírna, které škola patřila, posléze ÚMČ Brno- Černovice v roli zřizovatele.

Významnou změnou byla realizace půdní vestavby v roce 2004, následně pak v roce 2007 využití zbylých půdních prostor pro vybudování logopedické třídy. Z původní dvojtřídky máme tedy nyní moderní a skvěle vybavenou čtyřtřídní mateřskou školu s kapacitou 75 dětí.

Zatím poslední akcí bylo vybudování Školičky. Třída pro 10 dětí není zahrnuta do sítě škol, na financování se spolupodílí rodiče a ÚMČ. Dětská skupina Kapičky získala dotace z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Budova má tvar písmene L, vstup pro tříd Planetek, Hvězdiček a Kosmíků je z průjezdu, pro třídu Sluníček ze školní zahrady. Do podkrovních prostor tříd Hvězdiček a Kosmíků vede dřevěné schodiště.

Momentálně budova slouží výhradně k předškolní výchově a vzdělávání a k činnostem s tím spojeným. Kromě tříd a jejich příslušenství (hygienické zařízení, zázemí pro učitelky, šatny, kuchyňky, úložné prostory na lůžkoviny a šatny) je v MŠ ředitelna, logopedická pracovna, keramická dílna, výdejna jídla a úklidové prostory.

S budovou MŠ bezprostředně sousedí rozlehlá zahrada s ovocnými stromy, prostor pro volný pohyb dětí, která je situována do soukromých zahrad.

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci „kontakt“ nebo telefonicky na telefoním čísle ředitelky školy. Příjem žádostí a dalších podání o informace se postupuje dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktujte nás