Ikona dešťové kapky na fialovém pozadí

Dětská skupina Kapičky

Cílem je úspěšně provést děti obdobím adaptace v mateřské škole. Vytvořit pozitivní vazby mezi učitelkou a dětmi, získat nové kamarády a příjemné zážitky. Předat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků dle individuálních možností a rozvíjet samostatnost, sebevědomí a tvořivost dítěte.

Třídní vzdělávací program „Cestujeme do oblak“ má také dětem pomoci, uvědomit si význam cestování vzduchem pro člověka.

Organizace dne

7.00 -8.30

Hry a aktivity dle volby dětí
(výtvarné činnosti, tvoření, tělovýchovná chvilka)

8.30 - 9.00

svačina

9.00 - 9.30

řízená činnost

9:30 - 11:00

příprava na pobyt venku
pobyt venku

11:00 - 12:00

příprava na oběd
oběd

12:00 - 14:00

příprava na odpočinek
odpočinek

14:00 - 14:30

odchod dětí domů

EU projekt

Logo EU

Název projektu: Dětská skupina – Kapičky

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Reg.číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016506

Harmonogram projektu: 1.5.2020 – 30.4.2022

Dokumenty ke stažení

O pohodu se starají

Ludmila Vlčková

Ing. Ludmila Vlčková

učitelka

Tereza Žižlavská

učitelka

Kontaktujte nás