Raketa ikona na fialovém pozadí

Kosmíci

Třída Kosmíků je speciální logopedickou třídou pro děti s narušenou komunikační schopností. Logopedickou intervenci u 14 zařazených dětí zaštiťuje Speciálně pedagogické centrum Veslařská v Brně. Ve třídě pracuje speciální pedagog, učitelka a asistentka pedagoga. Společně se snaží nejen o rozvoj komunikačních dovedností, ale zejména o laskavý přístup k dětem a komplexní rozvoj jejich osobnosti.

Organizace dne

6.30 - 8.00

děti se schází ve třídě Planetek

8.00

zahájen provoz logopedické třídy

8.00 - 8.15

hry a činnosti dle vlastního výběru

8.15 - 8.45

průběžná svačina

8.00 - 9.30

individuální logopedická péče
skupinová logopedická péče
hry a činnosti dle vlastního výběru

9.30 - 11.30

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 - 12.00

hygiena,
oběd

12.00 - 12.30

příprava na odpočinek

12.30 - 13.30

odpolední odpočinek

13.30 - 14.00

hry a činnosti dle vlastního výběru

14.00 - 14.45

svačina

15.00 - 15.30

hraní ve třídě Hvězdiček

15.30 - 16.30

hry do rozchodu dětí ve třídě Planetek

Dokumenty ke stažení

O pohodu se starají

Jana Pernová

Jana Pernová

učitelka
Mgr. Šárka Suková

Mgr. Šárka Suková

ředitelka školy, speciální pedagog - logopedka

Kontaktujte nás