Raketa ikona na fialovém pozadí

Kosmíci

Třída Kosmíků je speciální logopedickou třídou pro děti s narušenou komunikační schopností. Logopedickou intervenci u 14 zařazených dětí zaštiťuje Speciálně pedagogické centrum Veslařská v Brně. Ve třídě pracuje speciální pedagog, učitelka a asistentka pedagoga. Společně se snaží nejen o rozvoj komunikačních dovedností, ale zejména o laskavý přístup k dětem a komplexní rozvoj jejich osobnosti.

Organizace dne

6:30 - 8:00

děti se schází ve třídě Planetek

8:00

zahájen provoz logopedické třídy

8:00 - 8:15

hry a činnosti dle vlastního výběru

8:15 - 8:45

průběžná svačina

8:00 - 9:30

individuální logopedická péče
skupinová logopedická péče
hry a činnosti dle vlastního výběru

9:30 - 11:30

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:00

hygiena, oběd

12:00 - 12:30

příprava na odpočinek

12:30 - 13:30

odpolední odpočinek

13:30 - 14:00

hry a činnosti dle vlastního výběru

14:00 - 14:45

svačina

15:00 - 15:30

hraní ve třídě Hvězdiček

15:30 - 16:30

hry do rozchodu dětí ve třídě Planetek

VIDEO - Co se děje u Kosmíků

https://www.youtube.com/watch?v=sVGvplTRJFE

Dokumenty ke stažení

O pohodu se starají

Jana Pernová

Jana Pernová

učitelka
Mgr. Šárka Suková

Mgr. Šárka Suková

ředitelka školy, speciální pedagog - logopedka

Marcela Kršková

asistent pedagoga

Kontaktujte nás