Space ship

Třídy

Mateřská škola je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny podle věku. Do logopedické třídy jsou zařazeny děti na základě doporučení SPC Veslařská.

Každá třída má zpracovaný Třídní vzdělávací program, který vychází ze Školního vzdělávacího programu „Spolu krokem, celým rokem“, který budeme plnit v letech 2020 – 2023.

Space ship
„Dejme dětem to, z čeho budou bohaté celý život. Dejme jim lásku, moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku“.

Provozní pracovnice a pracovníci

Starají se o chod a příjemné prostředí MŠ :)

Marcela Pokorná

Marcela Pokorná

školnice

Jana Klimešová

provozní
Naděžda Kuchařová

Naděžda Kuchařová

provozní
Petr Šmahel

Petr Šmahel

asistent pedagoga

Kontaktujte nás