Space ship

Třídy

Mateřská škola je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny podle věku. Do logopedické třídy jsou zařazeny děti na základě doporučení SPC Veslařská.

Každá třída má zpracovaný Třídní vzdělávací program, který vychází ze Školního vzdělávacího programu „Spolu krokem, celým rokem“, který budeme plnit v letech 2020 – 2023.

Space ship
„Ty nejmenší dětičky, navštěvují Kapičky. Když jim povyrostou tělíčka, už je vítají Sluníčka. Kdo školku zná tak už ví, že Hvězdičky jsou v podkroví. A s úsměvem na líci, cvičí pusu Kosmíci. Jak je pohodová předškolní zápletka, pozná pak každá šikovná Planetka. Pohoda je tady doma, to tu každý rychle pozná!“. Rodina Klemmova

Provozní pracovnice a pracovníci

Starají se o chod a příjemné prostředí MŠ :)

Naděžda Kuchařová

Naděžda Kuchařová

provozní

Robert Nespěšný

školník

Jarmila Čipková

uklízečka
Petr Šmahel

Petr Šmahel

školní asistent

Kontaktujte nás