Ikona planety na fialovém pozadí

Planetky

Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální komunitě.

Organizace dne

6.30 - 10.15

scházení dětí, spontánní hra
didaktické cílené činnosti ve skupinkách, individuálně
jazykové chvilky
smyslové hry
hudební chvilky
pobytové hry
tělovýchovné chvilky
hygiena, svačina

10.15 - 12.15

pobyt venku

12.15 - 12.45

hygiena, oběd

12.45 - 14.45

hygiena
relaxace na lehátku
otužování
aktivity pro nespící děti
grafomotorické cviky
stolní hry
pobyt venku

14.45 - 15.15

hygiena
odpolední svačina

15.00 - 16.30

odpolední zájmové činnosti

Dokumenty ke stažení

O pohodu se starají

Nina Hochmanová

Nina Hochmanová

učitelka

Tereza Žižlavská

učitelka

Kontaktujte nás