Ikona tří hvězd na fialovém pozadí

Hvězdičky

Třídu Hvězdiček navštěvují nejčastěji děti čtyřleté. Většina dětí už naší MŠ zná, protože přecházejí ze třídy Sluníček. Novým dětem se snažíme vytvořit takové podmínky, aby se bez problému adaptovaly na nové prostředí. Naším cílem je, aby se děti ve třídě cítily dobře, svobodně a spokojeně.

Organizace dne

6:30 - 7:30

děti se schází ve třídě Planetek

7:30 - 8:30

příchod do třídy, volné hry

8:30 - 9:00

hygiena, průběžná svačina
individuální činnosti (vnášeny učitelkou)
jazykové chvilky

9:00 - 9:45

smyslové hry
didakticky zacílené činnosti skupinové, individuální
volná hra

9:45 - 11:45

příprava na pobyt venku
pobyt venku

11:45 - 12:15

hygiena
oběd

12:15 - 12:30

příprava na odpočinek
vyzvedávání dětí odcházejících po obědě z MŠ

12:30 - 14:15

odpolední odpočinek
postupné vstáván
klidové činnosti

14:15 - 14:45

hygiena
postupná svačina

14:45 - 16:00

odpolední zájmové činnosti
spontánní hry

16:00 - 16:30

děti jsou spojeny ve třídě Planetek

Pobyt ve třídách MŠ

  • od 6:30 do 7:15 hod. jsou děti ve třídě Planetek
  • v 7:15 hod. odchází s paní učitelkou do své třídy
  • od 16:00 do 16:30 hod. jsou opět společně ve třídě Planetek

Za pěkného počasí tráví děti odpoledne na školní zahradě:

  • na zahradu děti přichází před svačinou
  • svačíme venku pod zahradním přístřeškem
  • prostor zahrady a dvora děti využívají až do rozchodu domů

Provoz mateřské školy končí v 16:30 hod.

Dokumenty ke stažení

O pohodu se starají

Lenka Jarocká portrét

Lenka Jarocká

učitelka

Adriana Foltinová

učitelka

Kontaktujte nás