Zajímavosti

Naše školka bude žádat dotaci na Ministerstvu prostředí na realizaci Přírodní zahrady. Pokud máte zájem, přijďte se podívat na realizaci a plány k nám, do naší Mateřské školy k paní ředitelce Mgr. Šárce Sukové.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro školy, školská zařízení a zákonné zástupce dítěte metodický materiál, který souvisí s epidemií COVID19:

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Kontaktujte nás