Nabídka zaměstnání

Mateřská škola hledá  2 kvalifikované  učitele/učitelky na plný úvazek. Bližší informace u ředitelky školy Mgr. Š. Sukové.

Více

Změna výše školného

Z rozhodnutí rady ÚMČ Černovice se výše školného mění od 1.9. 2022 na 550 Kč. Veškeré info k platbám naleznete na nástěnce…

Více

Kontaktujte nás