Prohlídky mateřské školy

Možnost prohlídky MŠ pro zájemce o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude 3. a 4.5.2023 od 8:00 do 11:00 hodin a od 14:30 do…

Více

Zápis do mateřské školy

Přihlášky do MŠ budou od 1. 4. do 30. 4. 2023 k dispozici na www.stránkách   https://zapisdoms.brno.cz/ Zde je i podrobný popis přijímacího řízení. Výdej…

Více

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Na základě rozhodnutí rady MČ Brno-Černovice bude v období letních prázdnin přerušen provoz mateřské školy 3 .7. – 7. 7. a 31….

Více

SCHŮZKA RODIČŮ

Dne 7.2.2023 v 15:30h (ve třídě Planetek) se uskuteční schůzka rodičů.

Více

Nabídka zaměstnání

Mateřská škola hledá  kvalifikovanou učitelku/učitele na plný úvazek. Bližší informace u ředitelky školy Mgr. Š. Sukové.

Více

Změna výše školného

Z rozhodnutí rady ÚMČ Černovice se výše školného mění od 1.9. 2022 na 550 Kč. Veškeré info k platbám naleznete na nástěnce…

Více

Kontaktujte nás