Informativní schůzka pro rodiče

První informativní schůzka pro rodiče se koná ve čtvrtek 7.9.2023 v 15:30h ve třídě Planetek.

program: seznámení se změnami v MŠ; školní řád a školní vzdělávací program; organizace školního roku; akce na 1. pololetí školního roku

Kontaktujte nás