Přijímací řízení do Dětské skupiny

Přijímací řízení do Dětské skupiny bude probíhat  17.6. 2024.

Vypněné žádosti o přijetí můžete předat ředitelce školy po předchozí
telefonické domluvě v dřívějším termínu, nebo 17.6. od 10,00 hodin do
14,00 hodin
.

S výsledky přijímacího řízení budou zákonní zástupci seznámeni e-mailem.

Kontaktujte nás