Schůzka pro rodiče.

Informační schůzka pro rodiče se koná 16.1.202415:30h ve třídě Planetek.

Program: zhodnocení akcí za 1. pololetí školního roku; seznámení s programem školy na 2. pololetí; informace ke škole v přírodě; informace k zápisu do ZŠ (součástí schůzky budou i paní učitelky ze ZŠ Řehořova a budou rodiče informovat o průběhu zápisu do základní školy)

Kontaktujte nás