ZÁKAZ VPOUŠTENÍ DALŠÍCH OSOB DO BUDOVY MŠ

Důrazně žádáme rodiče, aby nevstupovali do MŠ bez zazvonění na svou třídu, popř. na ředitelku školy a aby nevpouštěli další osoby do budovy MŠ.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktujte nás