ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřských škol probíhá elektronickou formou na stránkách  https://zapisdoms.brno.cz/

Portál bude pro zákonné zástupce přístupný od 15. 4. 2024.

Výdej přihlášek pro zájemce o přijetí bez internetového připojení je 24. 4. 2024 od 9,00 do 11,00 hodin.

Vygenerovanou přihlášku s potvrzením od dětského lékaře přineste 13. nebo 14. 5. 2024 v době od 8,00 do 11,00od 13,00 do 16,00hodin do mateřské školy, kde bude Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zaregistrována.

Veškeré informace o průběhu přijímacího řízení a  potřebných dokumentech naleznete na stránkách https://zapisdoms.brno.cz/ a stránkách Magistrátu města Brna.

Kontaktujte nás